Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (02-10-2018)


Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, cụ thể như sau:

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây.


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
14369135
50