Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Hoạt động thiết thực, đi vào chiều sâu

Nhiệm kỳ 2013-2017, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt lên hàng đầu của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) là đẩy mạnh chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ngành Dầu khí Việt Nam: Tập trung nguồn lực để phát triển bền vững

Ngành Dầu khí Việt Nam đang trải qua giai đoạn sản xuất kinh doanh hết sức khó khăn do giá dầu giảm sâu và kéo dài. Trước tình hình đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các doanh nghiệp thành viên đã thực thi nhiều giải pháp, nhằm từng bước khẳng định vai trò một tập đoàn kinh tế mạnh, đóng góp ngân sách xây dựng đất nước và bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời tham gia giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên biển.

Phát triển đội ngũ trí thức: Giải pháp then chốt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn tiếp lãnh đạo ExxonMobil

Ngày 28/3/2018, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn đã tiếp ông Paul A. Greenwood- Phó Chủ tịch khu vực Châu Mỹ La tinh, Châu Phi và các thị trường mới tại Châu Á Thái Bình Dương của Công ty ExxonMobil. Cùng tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các Ban Tìm kiếm Thăm dò, Tài chính, Thương Mại Thị trường, Pháp chế và Hợp tác Quốc tế.

Đang tải... Tải thêm...