Công tác tiêm vắc xin tại các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (tt)

Các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho CBCNV, người lao động.

Công ty Điều hành dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) phối hợp cùng Sở Y tế TP HCM đã tiến hành tiêm vắc-xin phòng Covid – 19 đợt 1 cho người lao động trực tiếp ngoài biển trên cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh (khối offshore). BIENDONG POC là một trong những đơn vị dầu khí đầu tiên tại TP HCM được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid - 19. Trước đó, BIENDONG POC đã chủ động đề xuất với Sở Y tế TP HCM đặc biệt hỗ trợ sớm cho CBNV làm việc trên biển vì cụm giàn Hải Thạch – Mộc Tinh là một trong những giàn khai thác nằm tiền tiêu xa đất liền nhất, công tác cứu hộ cứu nạn khó khăn hơn đơn vị khác nên việc triển khai tiêm vắc-xin cho NLĐ là vô cùng quan trọng.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã chủ động làm việc với Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh Covid-19 ưu tiên tiêm trước cho 90/177 người là lực lượng trực tiếp sản xuất, vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.


Tổng hợp từ PVN