Lễ đặt tên tàu FPSO Lewek Emas dự án mỏ Chim Sáo lô 12W

Ngày 15/04/2011 vừa qua, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí PVTrans đã phối hợp cùng các đối tác thuộc Công ty PV Keez (Singapore) và khách hàng Premier Oil Vietnam tổ chức thành công lễ đặt tên tàu FPSO Lewek Emas tại Keppel Shipyard, Singapore với sự chứng kiến của các vị lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, lãnh đạo Tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans) và các đối tác Emas Offshore Construction and Production (EOCP) (Singapore), Keppel Shipyard Ltd. (Singapore).