PV Trans thực hiện thành công chuyến hàng vận chuyển than đầu tiên bằng sà lan 10.000 DWT cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1

Vừa qua, & PV Trans đã thực hiện thành công chuyến hàng vận tải than bằng sà lan mặt boong 10.000 DWT từ khu neo đậu tại Thiềng Liềng đến NMNĐ Duyên Hải 1, Trà Vinh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là chuyến hàng vận chuyển than đầu tiên bằng sà lan 10.000 DWT cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, đánh dấu sự nỗ lực của tập thể cán bộ Tổng Công ty PVTrans, Ban quản lý dự án NMNĐ Duyên Hải 1