Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI)

Sáng ngày 25/03/2014, Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng CSVN (khóa XI) đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các quần chúng ưu tú của các Chi/Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. &

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng

 

Do đặc thù Tổng công ty trải dài trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam của cả nước nên Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết trên cả 03 miền: Chi bộ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương và Chi bộ Công ty CP Vận tải Dầu khí Hà Nội đã phối hợp tổ chức học tập tại khu vực thành phố Hà Nội vào ngày 17/3/2014; Chi bộ Công ty CP Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi tổ chức học tập tại thành phố Quảng Ngãi vào ngày 05/3/2014, Chi bộ Công ty CP Vận tải Dầu khí Vũng Tàu và Chi bộ Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí vào ngày 11/3/2014.

 

Đồng chí Phạm Đăng Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thúc Hiếu

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công tyđã đề nghị mỗi tổ chức Đảng, nhất là những người đứng đầu Cấp ủy cần suy nghĩ và có giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiệnNghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị.

 

Tiến sĩ Tần Xuân Bảo - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản chính của Nghị quyết. Ảnh: Thanh Tùng

 

Tiến sĩ Tần Xuân Bảo - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản chính của Nghị quyết, Kết luận, Quyết định tại Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) nhằm giúp cho các đồng chí cán bộ, đảng viên, Đoàn viên thanh niên, Đoàn viên Công đoàn, Hội viên Hội Cựu chiến binh của Tổng công ty nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại cơ quan, đơn vị, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

Thúc Hiếu