Tham gia Đội ngũ PVTrans!

Tham gia đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia; đáp ứng tốt nhất nhu cầu dịch vụ vận tải và hàng hải dầu khí; chăm lo đời sống CBCNV; đảm bảo quyền lợi cổ đông; đóng góp cho xã hội.

Môi trường làm việc thử thách, năng động, chuyên nghiệp.

Thu nhập hấp dẫn, tương xứng với khả năng làm việc.

Đào tạo trong và ngoài nước phù hợp với yêu cầu công tác.

Công việc ổn định và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.