Hội thảo “Nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa Doanh nghiệp” năm 2013

Trong một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn, là một tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa... chính sự khác nhau này tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Bên cạnh đó, với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, buộc các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển phải liên tục tìm tòi những cái mới, sáng tạo và thay đổi cho phù hợp với thực tế. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng và duy trì một nề nếp văn hóa đặc thù phát huy được năng lực và thúc đẩy sự đóng góp của tất cả mọi người vào việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức - đó là Văn hóa doanh nghiệp (VHDN).

 

Với nhận định trên, ngày 02/08 vừa qua, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khíđã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa Doanh nghiệp” và hoạt động đội nhóm 2013 (Team building) nhằm trao đổi, chia sẽ, phản biện và tranh luận để đưa ra hệ giá trị văn hóa nào tốt nhất cho PVTrans và tốt cho từng CBCNV để từ đó nhận thức được, vun đắp, xây dựng để trở thành văn hóa đặc trưng của PV Trans so với các đơn vị trong ngành và các đơn vị vận tải khác.

 

Hội thảo quy tụ cán bộ CNV ở bộ máy điều hành Tổng Công ty và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên. Nội dung Hội thảo xoay quanh những vấn đề cốt lõi trong Xây dựng VHDN, những vấn đề tồn tại, nguyên nhân trong quá trình tạo dựng bản sắc đặc trưng của văn hóa PV Trans, đề xuất các giải pháp hiệu quả để xây dựng và ban hành một hệ giá trị cốt lõi, văn hóa ứng xử của PV Trans.

 

CBCNV tham dự Hội thảo 2013. Ảnh: Trung Duy.

 

Bên cạnh Hội thảo, Tổng công ty đã kết hợp các hoạt động Teambuilding để nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV, tạo sự đoàn kết gắn bó, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm trong Tổng công ty và chung sức vì các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

 

Qua Hội thảo, mỗi CBCNV thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm, từ đó cùng nhau xây dựng VHDN để tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhân viên và một môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh, giúp mỗi CBCNV có cảm giác mình làm công việc có ý nghĩa hãnh diện vì là một thành viên của PV Trans.

 

Thúc Hiếu.