Hội thảo PVTrans HSE 2008

Chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày thành lập ngành Dầu khí Việt Nam, nhằm đóng góp những hoạt động thi đua thiết thực hưởng ứng tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ I, ngày 08/08/2008, PVTrans đã tổ chức Hội thảo An toàn và Team building tại Phan Thiết nhằm nâng cao ý thức về sức khỏe - an toàn - môi trường trong Tổng công ty.

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu khí và dịch vụ hàng hải, việc tăng cường và nâng cao ý thức cho các cán bộ công nhân viên Tổng Công ty là việc làm hết sức cần thiết. Thông qua Hội thảo, lãnh đạo PVTrans đã gửi đến cán bộ CNV Tổng Công ty sự quan tâm sâu sắc và thông điệp rõ ràng về việc phải đảm bảo quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội thảo quy tụ cán bộ CNV toàn Tổng Công ty và đại diện các đơn vị thành viên đã tham gia nhiệt tình, sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến thảo luận, góp phần vào sự thành công của Hội thảo lần đầu tiên.

Thúc Hiếu & Tam Trung - PKHĐT & VP