Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010), Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí triển khai phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Bản Đề cương nói trên do Ban Tuyên giáo Trung ương tóm tắt toàn bộ quá trình chặng đường lịch sử vẻ vang, các chiến công oanh liệt của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước thống nhất nước nhà. Một lần nữa, lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng được tái hiện lại hết sức sinh động.

Đây là dịp để cán bộ, đảng viên trong Tổng công ty ôn lại chặng đường lịch sử vinh quang, hào hùng của dân tộc, khẳng định lòng tự hào và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai phát triển của đất nước, đồng thời, liên hệ với thực tiễn công tác của các tập thể và cá nhân trong chi bộ/đơn vị nơi mình làm việc, từ đó đề ra những kế hoạch-biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt những nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh năm 2010.

 

Tải về máy đề cương tại đây

Thúc Hiếu - BKHĐT