NMLD Dung Quất ký kết các hợp đồng phục vụ chuẩn bị sản xuất

Để triển khai công tác chuẩn bị sản xuất và phân phối sản phẩm, NMLD Dung Quất đã ký các Hợp đồng nguyên tắc với các công ty trong ngành Dầu khí về việc cung cấp các dịch vụ, nguyên, phụ liệu...

Để triển khai công tác chuẩn bị sản xuất và phân phối sản phẩm, NMLD Dung Quất đã ký các Hợp đồng nguyên tắc với các công ty trong ngành Dầu khí về việc cung cấp các dịch vụ, nguyên, phụ liệu…

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Cụ thể, Nhà máy đã ký các Hợp đồng cung cấp dầu thô, hóa phẩm, xúc tác cho quá trình chạy thử, vận hành:

- Hợp đồng phân phối các sản phẩm xăng, dầu Diesel, Jet A1, Fuel Oil và cung cấp dầu Diesel cho chạy thử với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil);

- Hợp đồng phân phối và cung cấp LPG cho công tác chuẩn bị chạy thử với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas);

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyên chở nguyên liệu/nhiên liệu/sản phẩm với Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans);

- Và các hợp đồng khác liên quan đến việc vận hành và xử lý sự cố tại Nhà máy.

CMN - P.KD&PTTT