PVN thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4: Kiên quyết và Kiên trì!

Tại 7 điểm cầu trong cả nước, ngày 24/4/2012, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về Xây dựng Đảng hiện nay".

 

Tập thể cấp ủy tổ chức Đảng các cấp, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị của Tập đoàn, các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, cán bộ giữ các chức danh quản lý các cấp, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đã tập trung tại các điểm cầu gồm: Trụ sở Tập đoàn, Tòa nhà VPI, TP HCM, Vũng Tàu, Dung Quất, Sóc Trăng và Cà Mau để học tập Nghị quyết trực tuyến.

 

Làm tốt công tác xây dựng Đảng là cơ sở để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản lý Tập đoàn, quản trị doanh nghiệp; thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện thắng lợi đề án tái cấu trúc Tập đoàn; thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2015, định hướng đến 2025.

 

Đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: PetroTimes

 

Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN đã nêu rõ những điểm cần lưu ý khi triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương và Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương trong toàn hệ thống của Tập đoàn.

 

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những điểm mới quan trọng của Nghị quyết TW 4. Ảnh: PetroTimes

 

Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày một cách thuyết phục và có hệ thống về tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của Nghị quyết TW 4, giải thích những điểm mới, then chốt của các văn kiện, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng và thực hiện điều lệ Đảng.

 

Thay mặt Đảng ủy PVN, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã giới thiệu Dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy PVN nhằm thực hiện Nghị quyết TW 4, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012, Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/1/2012, Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 13/2/2012 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương và kế hoạch của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương.

 

Kế hoạch nêu rõ những quy định cụ thể, hướng dẫn chi tiết các biện pháp tổ chức phổ biến, quán triệt, tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng, về cơ chế chính sách, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến từng cấp ủy trong Tập đoàn.

 

Hiện nay, toàn Tập đoàn thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng phù hợp, đồng bộ, thống nhất với đề án tái cấu trúc Tập đoàn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc phê bình và tự phê bình; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy và lãnh đạo đơn vị phân công đi đôi với nâng cao năng lực, lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ.

 

Lãnh đạo Tập đoàn tại Hội nghị. Ảnh: PetroTimes

 

Theo kế hoạch này, các cấp ủy phải chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, bảo đảm kết quả thực chất, tránh làm hình thức; cần thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, người đứng đầu phải gương mẫu; trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng dựa trên nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, không chủ quan, quy chụp; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

 

Sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này, việc thực hiện chế độ kiểm điểm, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 được thực hiện thường xuyên hàng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Đảng ủy PVN cũng quy định rõ 3 nội dung cần kiểm điểm: Một là, kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái. Đây là nội dung trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Hai là, kiểm điểm những hạn chế, yếu kém, trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ; tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý, sự phát triển của ngành, của từng đơn vị. Ba là, kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là của người đứng đầu…

 

Dự kiến về thời gian, Đảng ủy Tập đoàn quy định, cấp Tập đoàn sẽ tiến hành kiểm điểm trong tháng 8-9/2012, cấp cơ sở trong tháng 9-10/2012 và các chi bộ sẽ tiến hành kiểm điểm chi ủy và đảng viên trong tháng 10-11/2012. Căn cứ Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch của Đảng ủy PVN, các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị trong Tập đoàn chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện tại Đảng bộ, chi bộ, cơ quan đơn vị và gửi kế hoạch về Đảng ủy Tập đoàn trước 30/5/2012 và gửi báo cáo kết quả kiểm điểm của chi bộ, đảng bộ, tập thể và cá nhân cán bộ thuộc diện Đảng ủy Tập đoàn quản lý trước 30/11/2012.

 

Ảnh: PetroTimes

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phùng Đình Thực đã hoan nghênh toàn thể cán bộ Đảng viên trong Tập đoàn, dù công việc còn rất bộn bề, vẫn nghiêm túc tham dự đông đủ, điều đó khẳng định quyết tâm của tập thể Đảng bộ ngành Dầu khí trong việc quán triệt Nghị quyết TW 4. Đồng chí nêu rõ, Nghị quyết có đi vào cuộc sống của Tập đoàn chúng ta hay không là phụ thuộc vào từng cán bộ Đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các tổ chức Đảng xây dựng các kế hoạch cụ thể với một tinh thần hết sức nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm bình tĩnh, không chủ quan, đồng thời không chấp nhận cách làm việc qua loa, đại khái, đặc biệt không được ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

 

Đồng chí nhấn mạnh 3 điều cần làm và 3 điều cần tránh trong quá trình thực hiện Nghị quyết:

 

3 điều cần làm: Thứ nhất, cần thực hiện một cách nghiêm túc và trách nhiệm, không lơ là trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trên 50 ngàn cán bộ CNV người lao động Dầu khí. Thứ hai, cần làm việc hết sức thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng và thứ ba, cần kiên quyết và kiên trì thực hiện Nghị quyết TW 4.

 

3 điều cần tránh là: Tránh qua loa, đại khái; tránh cực đoan, tránh việc bôi nhọ nói xấu lẫn nhau và đặc biệt, tránh ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

 

Theo PetroTimes