PVTrans Hà Nội với dịch vụ thuê và cho thuê tàu hàng rời

Cùng với nỗ lực tìm kiếm, mở rộng và phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh, ngày 18/11/2009, Công ty TNHH một thành viên Vận tải Dầu khí Hà Nội (PVT Hanoi) đã thu xếp thành công việc thuê tàu hàng rời để cung cấp dịch vụ vận chuyển 2000 tấn bột Barite đóng bịch từ cảng Hải Phòng theo Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hoá giữa PVT Hanoi với Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC) và đã cập cảng Vietsovpetro an toàn và đúng lịch trình ngày 26/11/2009, mở ra hướng kinh doanh mới cho PVT Hanoi trong thời gian tới.

Ngoài việc phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá với các đối tác trong ngành Dầu khí, PVT Hanoi đang đẩy mạnh việc tìm kiếm các dịch vụ vận tải cả bằng đường bộ và đường biển với các đối tác ngoài ngành nhằm mục tiêu đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh để mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Dưới đây là hình ảnh của chuyến hàng vận chuyển ngày 18/11/200 đang được bốc tại cảng PTSC-Đình Vũ Hải Phòng và đã được trả an toàn và đúng lịch trình tại cảng Vietsovpetro ngày 26/11/2009.

Ban Khai thác - PVT Hà Nội