Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010), Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí triển khai phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Sáng tác khẩu hiệu (slogan) cho Website của Tổng công ty

Thực hiện chủ trương của Ban lãnh đạo Tổng Công ty về tăng cường quảng bá giới thiệu hình ảnh, hoạt động và dịch vụ của Tổng Công ty tới các đơn vị, đối tác trong và ngoài ngành cũng như các khách hàng và cổ đông, tổ Biên tập Website Tổng Công ty đã phát động "Phong trào thi đua sáng tác khẩu hiệu (slogan) của Tổng Công ty PVTrans" tới toàn thể CBCNV các ban thuộc Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Thư chúc mừng năm mới của PetroVietnam

Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) đã có thư chúc mừng năm mới gửi đến toàn thể Cán bộ, & Đảng viên, Công nhân viên lao động PetroVietnam.