Ngày hội hiến máu “PV Trans – Trái tim hồng tình nguyện” năm 2011

Thực hiện chương trình công tác Ðoàn và phong trào thanh niên "Năm Thanh niên 201l" của Ðoàn Tổng Công ty, ngày 26/8/2011 Đoàn Thanh niên và Công Ðoàn Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí đã phối hợp cùng Trung tâm hiến máu Nhân đạo - Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo "Trái tim hồng tình nguyện" năm 2011.

Hội thảo “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” 2011

Với nhận định nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, đặc biệt đối với chiến lược tái cấu trúc của PVTrans nhằm đưa Tổng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và phát triển lớn mạnh trong tương lai, ngày 29/07 vừa qua, Tổng công tyđã tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" và hoạt động đội nhóm 2011 (Team building) nhằm tìm kiếm các giải pháp, chính sách phát triển nguồn nội lực tiềm ẩn và tạo sự gắn bó, đoàn kết của đội ngũ CBCNV trong toàn đơn vị.