Đảng ủy khối Doanh nghiệp trung ương vinh danh 192 Bí thư Chi bộ tiêu biểu

Ngày 04/01/2017, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tuyên dương 192 bí thư chi bộ tiêu biểu và tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ 5971 chi bộ trực thuộc và chi bộ cơ sở của Đảng bộ Khối. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 29 bí thư chi bộ được vinh danh đợt này.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phạm Viết Thanh,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ ban ngành, các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương.


Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm 35 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước hạng đặc biệt quan trọng với 1.107 tổ chức cơ sở đảng, 5971 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, hơn 80.000 đảng viên. Trong 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối, có 33 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, tổ chức tài chính và ngân hàng thương mại, là những doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, có vị trí, vai trò then chốt, chủ lực trong nền kinh tế.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PetroVietnam

 

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp; đảm đương nhiều công trình trọng điểm quốc gia; luôn đi đầu thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội; kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các doanh nghiệp trong Khối là công cụ vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia; kịp thời cân đối thị trường xăng dầu, than, điện, phân bón, thép, xi măng, dịch vụ bưu chính viễn thông, giao thông vận tải và hàng tiêu dùng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, đóng góp hàng năm 25-30% tổng thu ngân sách quốc gia. Trong giai đoạn 2011 – 2015 vừa qua, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã nộp ngân sách 1,048 triệu tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng trên 74,3%, đạt hơn 1.121 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt hơn 6,042 triệu tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong Khối đã đóng góp 11.600 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội,đồng thời kết hợp tốt phát triển kinh tế với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.


Những kết quả, thành tích đáng tự hào như trên là thành quả của sự tâm huyết, nỗ lực cống hiến của trên 80 nghìn đảng viên và gần 1 triệu người lao động trong các DN thuộc Khối, trong đó, có công lao đóng góp đặc biệt quan trọng của gần 6000 đồng chí bí thư chi bộ.

 

Các bí thư chi bộ tiêu biểu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được vinh danh. Ảnh: PetroVietnam

 

Tháng 12/2014, được sự đồng ý của Ban Bí thư TW Đảng, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ươnglần đầu tiên đã tổ chức hội nghị tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Những bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương đã làm lan toả trong Đảng bộ Khối tinh thần thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.Trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục xuất hiện nhiều tấm gương bí thư chi bộ tiêu biểu về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của doanh nghiệp và Đảng bộ Khối.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của các bí thư chi bộ là những người đại diện xứng đáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.


Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng uỷ Khối cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu. Một là, Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình, kế hoạch hành động với những nội dung cụ thể, thiết thực triển khai sáng tạo, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương; nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm thứ 3 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đã đề ra là: “Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công”.


Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Kết luận Hội nghị Trung ương Đảng 6 khóa XI về Đề án "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước"; và mới đây nhất là Nghị quyết 05 Trung ương 4 khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.


Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý các bí thư chi bộ, trong bất cứ hoàn cảnh và loại hình doanh nghiệp nhà nước nào, phải xác định bảo toàn được vốn Nhà nước và lấy suất sinh lời trên vốn làm một trong những tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp kinh doanh; lấy kết quả thực hiện các chính sách xã hội làm tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp công ích. Đặc biệt cần phải biết tận dụng, tranh thủ, chắt chiu, tiết kiệm mọi nguồn lực: nguồn lực tài nguyên đất đai, vật tư thiết bị, tiền vốn, thời gian, nguồn nhân lực; nguồn lực từ nhà nước, từ xã hội và từ chính doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.


Hai là, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ba là, tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; tiếp tục lựa chọn tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến là các chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc, cán bộ quản lý giỏi và công nhân lành nghề để ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương lao động góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bốn là, các cấp ủy phải tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ nói chung và chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương. Sáu là tập trung nghiên cứu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong doanh nghiệp nhà nước.


Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trần Đại Quang gặp mặt 60 bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.


Báo cáo với Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017), 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-1/4/2017), Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã triển khai kế hoạch, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc bình chọn bí thư chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Theo đó, các đơn vị trong Khối đã bình chọn được 192 bí thư chi bộ tiêu biểutừ 5.971 bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối. Đây là các bí thư chi bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng trong lãnh đạo triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. 60 đại biểu vinh dự được gặp Chủ tịch nước là những bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc nhất trong số 192 bí thư chi bộ tiêu biểu được lựa chọn.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà lưu niệm cho các đồng chí bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: PetroVietnam

 

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương thành tích của các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc cùng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương góp phần để các doanh nghiệp nhà nước trong Khối thực hiện vai trò làm nòng cốt để kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Chủ tịch nước đề nghị, năm 2017 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với những nội dung cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp theo đề án đã được phê duyệt. Đồng thời, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục phối hợp với các ban cán sự đảng bộ, ngành để nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền, kịp thời có các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu được tôn vinh cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xứng đáng là những tấm gương bí thư chi bộ tiêu biểu.

 

Theo PetroVietnam