Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn: Duy trì chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 8 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch những tháng cuối năm 2018.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Liệu, Trưởng Ban Liên lạc hưu trí (LLHT) Tập đoàn; đồng chí Hoàng Xuân Hùng - Phó Trưởng ban thư ký LLHT Tập đoàn; đồng chí Trần Bình Minh, Chánh Văn phòng PVN; đồng chí Đỗ Thái Hà, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các đồng chí đại diện các phòng ban chuyên môn PVN, lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo Công đoàn và Trưởng các Ban LLHT các đơn vị thành viên Tập đoàn.

 

Toàn cảnh hội nghị. Ả​nh: PetroVietnam

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Liệu đã tổng kết và đánh giá hoạt động của Ban LLHT Tập đoàn và các đơn vị trong 8 tháng đầu năm 2018. Theo đó, 8 tháng đầu năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN còn nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn, Công đoàn các đơn vị thành viên và Ban LLHT các đơn vị, Ban LLHT Tập đoàn vẫn được tiếp tục duy trì, bảo đảm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên hưu trí dầu khí.


Tới tháng 9/2018, có có 22 Ban LLHT đơn vị đang hoạt động theo Quy chế về "Tổ chức và hoạt động của Ban LLHT Tập đoàn Dầu khí", hoạt động của các Ban LLHT đơn vị về cơ bản đã đi vào nề nếp. Ở một số đơn vị, Ban LLHT đơn vị đã được kiện toàn như thay đổi Trưởng ban hoặc bổ sung Ủy viên Ban LLHT đơn vị như PV Gas, DMC, PVEP... tuy nhiên vẫn có đơn vị chưa ban hành được Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban LLHT đơn vị mình.


Hết 8 tháng đầu năm 2018, đã có trên 7.064 hội viên (tăng 400 hội viên so với năm 2017). Trong đó có sự tăng đáng kể, như ở Ban LLHT VSP tăng hơn 300 và có tổng số thành viên hiện nay là 2.343 thành viên. Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên cho những người ốm đau dài ngày, bệnh hiểm nghèo; tặng quà cho các thành viên Ban LLHT nhân ngày lễ, tết...


Đối với Chương trình năm 2018 về hỗ trợ xây/sửa nhà tình nghĩa cho các thành viên đang có khó khăn về nhà ở và thuộc diện hộ gia đình nghèo và cận nghèo, tới nay Ban LLHT Tập đoàn đã nhận được 20 đơn xin hỗ trợ của các Ban LLHT đơn vị và sẽ tổ chức các hoạt động thẩm định trước khi kiến nghị Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt.

 

Trưởng ban LLHT Tập đoàn Nguyễn Đăng Liệu trình bày báo cáo tại hội nghị. Ả​nh: PetroVietnam

 

Theo đồng chí Nguyễn Đăng Liệu – Trưởng ban LLHT Tập đoàn, do hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và cả trong 8 tháng đầu năm năm 2018 của toàn Tập đoàn còn gặp nhiều khó khăn. Một số Ban LLHT đơn vị đã gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí trợ cấp cho các Hội viên hưu trí theo quy định của Tập đoàn như PVC, Viện Dầu khí... do chưa trích lập bổ sung “Quỹ Tương trợ Dầu khí” năm 2018. Trong khi đó, Tập đoàn cũng chưa có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện Quy chế 1188 sau khi có quy định mới trong “Quỹ Tương trợ Dầu khí”; và chưa có chủ trương cụ thể về việc tiếp tục duy trì việc trích lập “Quỹ Tương trợ Dầu khí” tại đơn vị Tập đoàn không còn nắm giữ cổ phần chi phối.


Về Chương trình công tác trong quý IV năm 2018, Ban LLHT Tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban LLHT Tập đoàn, đề nghị Ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn phối hợp Ban Thư ký Ban LLHT khẩn trương soạn thảo và ban hành Văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện việc trích lập và sử dụng Quỹ Tương trợ Dầu khí năm 2018, trên cơ sở đó ban hành Văn bản hướng dẫn thi hành Quy chế mới của Ban LLHT Tập đoàn trong Quý IV.


Đề nghị Tập đoàn xem xét có chủ trương ban hành Văn bản bổ sung Quy chế 1188 về "Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban LLHT Tập đoàn" cho phù hợp với tình hình thực tế qua 2 năm tổ chức thực hiện; Thường trực Ban LLHT Tập đoàn sẽ tổ chức trao đổi, làm việc với các đơn vị, Ban LLHT đơn vị để nắm bắt tình hình hoạt động và làm đầu mối giúp tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh khi thực hiện các vấn đề liên quan tới hoạt động của các Ban LLHT đơn vị.

 

Trưởng Ban LLHT Công ty Mẹ – Tập đoàn Nguyễn Quang phát biểu tại hội nghị.. Ả​nh: PetroVietnam

 

Trưởng Ban LLHT VPI Vũ Văn Kính phát biểu tại hội nghị. Ả​nh: PetroVietnam

 

Hội nghị đã nghe các Ban LLHT Vietsovpetro, PETROSETCO, PTSC, VPI, PV Oil, PVEP, PVI... cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo đương nhiệm các đơn vị VPI, VSP chia sẻ, kiến nghị về công tác tổ chức, hoạt động của Ban LLHT đơn vị thời gian qua, những thuận lợi và khó khăn trong tình hình khó khăn chung của các đơn vị. Kiến nghị, xem xét cần ban hành một số điểm bổ sung vào Quy chế 1188 về “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban LLHT Tập đoàn Dầu khí” cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn nhất là nguồn cho các đơn vị, các cán bộ hưu trí của các đơn vị sẽ tiến tới cổ phần hóa 100% vào năm 2019.


Thay mặt toàn thể cán bộ hưu trí ngành Dầu khí, Trưởng Ban LLHT Tập đoàn Nguyễn Đăng Liệu tiếp tục kêu gọi cán bộ hưu trí chia sẻ, hiến kế, tìm giải pháp cho lãnh đạo Tập đoàn để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị cùng vượt qua khó khăn, mong lãnh đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức và hoạt động của Ban LLHT theo chủ trương của Tập đoàn để đảm bảo chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ hưu trí.
 

 

Theo Petrovietnam