Bổ nhiệm lãnh đạo các Ban thuộc Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ngày 06/5/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Chiến lược Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Ban Chiến lược), Ban Kiểm soát nội bộ Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Ban KSNB).

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trần Sỹ Thanh, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng, các Thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV), Phó Tổng giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Chiến lược, Ban KSNB.

Trước đó, ngày 28/4/2020, HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có quyết định số 536/QĐ-DKVN bổ nhiệm ông Đoàn Linh, cán bộ Ban Chiến lược, nguyên Chánh Văn phòng HĐTV Tập đoàn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chiến lược (hàm Trưởng Ban); Quyết định số 538/QĐ-DKVN điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trưởng Ban KSNB giữ chức vụ Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chiến lược (hàm Trưởng Ban); Quyết định số 539/QĐ-DKVN giao nhiệm vụ cho bà Cao Thị Thành Lợi, Phó Trưởng Ban KSNB nhiệm vụ Phụ trách Ban KSNB.  Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định và chúc mừng ông Đoàn Linh  
 Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Thủy Tiên 
 Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định và chúc mừng bà Cao Thị Thành Lợi  
  Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đã trao các quyết định và gửi lời chúc mừng đến cá nhân các ông/bà được bổ nhiệm, điều động, giao nhiệm vụ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Chiến lược và Ban KSNB.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, thay mặt cho các cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm, ông Đoàn Linh bày tỏ sự cảm ơn đối với sự tín nhiệm của lãnh đạo Tập đoàn đã giao trọng trách mới. 

Xác định nhiệm vụ trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, ông Đoàn Linh cùng các cán bộ được bổ nhiệm mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, sự hỗ trợ, giúp đỡ của tập thể Ban Chiến lược và Ban KSNB để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đồng thời cam kết với lãnh đạo Tập đoàn, tập thể Ban Chiến lược, Ban KSNB sẽ nỗ lực, đoàn kết, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, vì mục tiêu phát triển bền vững Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


Theo PVN