Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Tuần lễ Văn hóa Dầu khí tạo động lực cho các phong trào thi đua

Tuần lễ Văn hóa Dầu khí của đội ngũ "những người đi tìm lửa" tạo động lực mạnh mẽ cho các phong trào thi đua, hướng tới các mục tiêu sản xuất kinh doanh hiệu quả, đời sống CBCNV ngày càng ổn định, nâng cao.

Tuần lễ Văn hóa Dầu khí là sự kiện được tổ chức thường niên trong các năm qua, là khoảng thời gian để các đơn vị trong Tập đoàn tổ chức giao lưu, gặp gỡ, thể hiện tinh thần đoàn kết, thi đua phấn đấu đạt thành tích cao trong sản xuất kinh doanh, xây dựng đội ngũ vững mạnh.

 

Đội thi kéo co của Công đoàn Vietsovpetro hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí
 

Hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí năm 2017, ngay từ tháng 5, nhiều đơn vị đã tổ chức các sự kiện hội thi, hội thao... Trong 10 năm qua, Tuần lễ Văn hóa Dầu khí đã trở thành bản sắc riêng của ngành cũng như sự mong đợi của người lao động. Ngày 22-8-2017, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) tổ chức buổi liên hoan văn nghệ chào mừng và phát động thi đua vận hành chạy thử Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa của CĐ DKVN, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, đảm bảo an toàn trong công tác vận hành chạy thử nhà máy, đồng thời tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, xây dựng Văn hóa Dầu khí giữa cán bộ, công nhân trong công ty và các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí tại Khu Kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa.


Buổi lễ sẽ biểu dương, tôn vinh, khen thưởng thành quả lao động trên công trường Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho các tập thể và cá nhân đã tham gia tích cực phong trào thi đua, lập được thành tích xuất sắc trong quá trình lao động sản xuất. Ký kết giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành công tác khởi động và chạy thử Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo đúng tiến độ đề ra. Đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, thực hành tiết kiệm, đảm bảo công tác an ninh trật tự, không thất thoát lãng phí. Những người lao động trên công trường sẽ cùng nhau ra sức thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tuân thủ các quy định và quản lý chất lượng công trình.


Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa và thiết thực của CĐ DKVN, đặc biệt với phương châm chủ đạo của năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên”.
 

 

Theo PetroVietnam