Họp Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mở rộng tổng kết công tác năm 2016

Sáng ngày 20-1, tại Hà Nội, Đảng ủy Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức họp Ban chấp hành mở rộng tổng kết công tác năm 2016 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Công ty Mẹ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Đinh Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Mẹ, Thành viên HĐTV Tập đoàn và đồng chí Vũ Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Mẹ.


Đảng bộ Công ty Mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện có 69 tổ chức đảng thuộc các cấp với 936 đảng viên. Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ  là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, tham mưu, điều hành bảo đảm để Tập đoàn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, lãnh đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các dự án do Công ty Mẹ trực tiếp đầu tư, xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức đảng tại Công ty Mẹ - Tập đoàn vững mạnh.

 

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: PetroVietnam

 

Trong năm 2016, Đảng bộ Công ty Mẹ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý điều hành, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn. Cụ thể, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai hiệu quả, gia tăng trữ lượng đạt 16,66 triệu tấn dầu quy đổi. Có 3 phát hiện dầu khí mới trong nước. Thi công an toàn, hiệu quả 9 giếng khoan thăm dò thẩm lượng, ký thêm 1 hợp đồng dầu khí mới trong nước và 2 hợp đồng ở nước ngoài.


Tổng sản lượng khai thác đạt 27,84 triệu tấn dầu quy đổi. Sản xuất xăng dầu đạt 6,87 triệu tấn. Sản xuất điện đạt 21,2 tỷ kWh, sản xuất đạm đạt 1,62 triệu tấn. Các dự án đầu tư trọng điểm thuộc lĩnh vực kinh doanh cốt lõi được Tập đoàn tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả của dự án và mục tiêu tiến độ đề ra.


Bộ máy điều hành Công ty mẹ Tập đoàn đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, quán triệt Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, tham mưu, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016. Các Ban QLDA, Công ty trực thuộc Công ty mẹ đã thực hiện tốt kế hoạch SXKD và nhiệm vụ triển khai dự án đầu tư theo kế hoạch được giao; bảo đảm an ninh, an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí trong mọi thời điểm; phối hợp với các ban chuyên môn của Tập đoàn tăng cường công tác kiểm soát, giám sát, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm hiệu quả, tiến độ của dự án.


Các công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiện toàn tổ chức Đảng, quản lý đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát; công tác cán bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đều được Đảng ủy triển khai tổ chức thực hiện trong toàn đảng bộ theo đúng chương trình đề ra một cách nghiêm túc, đầy đủ, đạt hiệu quả cao. Hệ thống tổ chức của Đảng bộ luôn được kiện toàn kịp thời, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo liên tục của Đảng trong hoạt động của đơn vị.


Công tác phát triển đảng được quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2016, Đảng ủy tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 22 đảng viên mới, 50 quần chúng ưu tú - đối tượng kết nạp Đảng, ra quyết định kết nạp 43 quần chúng vào Đảng, làm thủ tục công nhận chính thức cho 51 đảng viên dự bị.


Tại Hội nghị, các ủy viên BCH đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào báo cáo kết quả hoạt động công tác năm 2016 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Đảng bộ. Đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và thông qua Chương trình công tác của BCH Đảng bộ năm 2017.

 

Theo PetroVietNam