Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ ngành Dầu khí, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo. Nhân dịp này phóng viên Báo Năng lượng Mới đã có cuộc trao đổi với Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Vũ Thị Thu Hương cùng một số Bí thư Đoàn cơ sở về công tác Đoàn.

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Vũ Thị Thu Hương: Thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng ĐH Đoàn các cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội (ĐH) Đoàn các cấp, ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, tiến tới ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ) lần thứ III, ĐH đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.


Sau khi tiếp nhận Kế hoạch số 108 ngày 1-7-2016 của Ban Chấp hành (BCH) Đoàn Khối DNTƯ, Đoàn Tập đoàn đã kịp thời báo cáo, tham mưu Đảng ủy Tập đoàn ban hành Chỉ thị số 84-CT/ĐU, trong đó Đoàn Tập đoàn đã xây dựng và triển khai các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức ĐH, xây dựng các biểu mẫu dùng trong ĐH tới các cơ sở Đoàn trực thuộc; tổ chức hội nghị tập huấn công tác ĐH cho các cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị; thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo ĐH Đoàn các cơ sở đoàn trực thuộc trong Tập đoàn và ban tổ chức ĐH Đoàn Tập đoàn lần thứ II.


Đoàn Tập đoàn cũng đã chuẩn bị sớm các dự thảo trình Ban Chấp hành (BCH) xem xét như: Đề án tổ chức ĐH, đề cương cáo cáo chính trị trình đại hội, đề án xây dựng BCH, đề án xây dựng số lượng đại biểu dự ĐH Đoàn Tập đoàn, tiến hành rà soát, bổ sung công tác quy hoạch cán bộ Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, ban hành quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ các tiểu ban giúp việc cho ĐH Đoàn Tập đoàn gửi Đảng ủy các cơ sở để phối hợp chỉ đạo thực hiện.


BCH Đoàn Tập đoàn làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đúng nguyên tắc, quy định, có tính kế thừa theo đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quy chế cán bộ Đoàn của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Khối DNTƯ theo Quyết định số 2920-QĐ/ĐUK ngày 8-9-2014 của Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối.
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng được các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể có liên quan tại các đơn vị hỗ trợ, tạo điều kiện cần thiết để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong Tập đoàn tổ chức ĐH trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo dưỡng, sửa chữa đường ống hệ thống khí Cửu Long. Ảnh: Petrovietnam

 

Ngoài ra một nhiệm vụ quan trọng khác đó là tiếp tục triển khai, phối hợp, tổ chức tuyên truyền về đại hội đoàn các cấp. Theo đó, Đoàn Thanh niên các cơ sở sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội Đoàn các cấp để đoàn viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tinh thần, tầm quan trọng của ĐH Đoàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012-2017, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn trong 5 năm qua; hình ảnh hoạt động, các chỉ tiêu, con số nổi bật thể hiện kết quả hoạt động của đơn vị, các mô hình, cách làm sáng tạo, các gương cán bộ Đoàn xuất sắc, các tập thể, gương thanh niên điển gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu đem lại lợi ích cho cộng đồng trong nhiệm kỳ 2012-2017... Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua các hình thức trực quan sinh động; các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt chi đoàn, chi đội, các hội nghị, diễn đàn và những công trình, phần việc thanh niên, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao.


Các đại hội điểm cấp Đoàn Tập đoàn là Đoàn cơ sở Viện Dầu khí (tháng 2-2017) và Đoàn cơ sở Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (tháng 3-2017) cũng đã diễn ra với sự điều hành, tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng, có tính thực tiễn cao, thể hiện rõ bản lĩnh của Đoàn cơ sở nói riêng, tổ chức Đoàn các cấp ngành Dầu khí nói chung; từ các ĐH này, thanh niên ngành Dầu khí đã khẳng định ấn tượng, sức lan tỏa để làm hình mẫu cho các đơn vị khác học tập, làm theo.


Song song với công tác tổ chức ĐH các cấp, BTV, BCH Đoàn Tập đoàn cũng tích cực phát động các phong trào thi đua hướng tới chào mừng ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, tiến tới ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối DNTW, lần thứ III, ĐH đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.


Đoàn Tập đoàn kêu gọi mỗi cơ sở Đoàn xây dựng, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực gắn với chương trình công tác năm 2017 là “Năm đại hội, nâng cao chất lượng tổ chức và đoàn viên; nắm thời cơ, vì Tập đoàn phát triển”. Trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công trình, phần việc theo hướng có chiều sâu, quy mô và thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong tình hình mới.

 

Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Dầu khí Dương Bắc Sơn: Tuổi trẻ VPI say mê nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc Đoàn Thanh niên Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) được Đoàn Thanh niên Tập đoàn lựa chọn là 1 trong 3 đơn vị tổ chức ĐH điểm cấp Tập đoàn là một vinh dự lớn và thể hiện sự ghi nhận của BTV Đoàn Thanh niên Tập đoàn về kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên VPI trong nhiệm kỳ vừa qua và những đóng góp của Đoàn Thanh niên VPI vào kết quả và thành tích mà Đoàn Thanh niên Tập đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được.


Đối với công tác nhân sự, ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức ĐH của Đoàn Thanh niên Tập đoàn, BTV Đoàn Thanh niên VPI đã họp và thống nhất, báo cáo Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện chủ trương của Đoàn Tập đoàn về việc chọn đoàn Viện tổ chức ĐH điểm, sau đó BTV Đoàn Thanh niên VPI đã nhanh chóng xây dựng và trình BTV Đảng ủy, lãnh đạo Viện đề án tổ chức ĐH để làm căn cứ triển khai các công việc tiếp theo được thuận lợi hơn.


Công tác nhân sự được BTV Đoàn Thanh niên VPI chuẩn bị hết sức cẩn thận, từ việc phân bổ đại biểu của ĐH, thông tin, lý lịch đại biểu đều hết sức rõ ràng, thực hiện một cách cẩn thận, đúng quy trình, điều lệ và hướng dẫn tổ chức ĐH Đoàn được ĐH Đoàn Toàn quốc.


Nói về thuận lợi, thì thuận lợi đầu tiên cần được nhắc tới đó là Đoàn Thanh niên VPI luôn được sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, ban lãnh đạo Viện, BTV Đoàn Thanh niên Tập đoàn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức ĐH. Việc phân công nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị, tổ chức trong BCH nhiệm kỳ 2012-2017 cũng được thực hiện hết sức rõ ràng, cụ thể, thời hạn công việc rõ ràng. Bên cạnh đó, sự đoàn kết, thống nhất và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên BCH cũng là một thuận lợi đáng kể.


Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vừa kể trên thì Đoàn Thanh niên VPI cũng gặp một số khó khăn nhất định trong quá trình chuẩn bị và tổ chức ĐH. Đó là kinh nghiệm tổ chức ĐH Đoàn của BCH Đoàn Thanh niên VPI còn hạn chế do tất cả các cán bộ Đoàn đều kiêm nhiệm. Đồng thời, đây là lần đầu tiên các đồng chí tham dự một ĐH Đoàn với quy mô và ý nghĩa như ĐH lần này. Tuy nhiên, với sự nhanh nhẹn, khả năng nắm bắt công việc tốt của mình, cộng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện và Đoàn Thanh niên Tập đoàn, BCH Đoàn Thanh niên VPI đã khắc phục những thiếu sót trên và tổ chức ĐH thành công.


Khó khăn thứ 2 là Đoàn Thanh niên VPI được phân bổ ở 2 khu vực là Hà Nội và TP HCM, điều này dẫn đến sự liên lạc, thống nhất chưa kịp thời các công việc trong BCH nói riêng và toàn thể các đại biểu tham dự ĐH lần này nói chung. Việc triệu tập các đại biểu tham dự ĐH cũng phải cân nhắc tới công việc chuyên môn và yếu tố vùng miền cho phù hợp.


Hướng tới ĐH đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đoàn Thanh niên VPI đã phát động các phong trào thi đua, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với đặc thù của một đơn vị nghiên cứu khoa học cũng như sự định hướng của Đảng ủy, ban lãnh đạo Viện. Các phong trào thi đua, đảm nhận công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu phải kể đến như: Đoàn viên thanh niên phấn đấu, thi đua thực hiện các đề tài với vai trò chủ biên, thư ký đề tài hoặc có hơn 80% tác giả là đoàn viên thanh niên.


Phong trào say mê nghiên cứu khoa học được thể hiện ở nhiều khía cạnh, mà tiêu biểu như phấn đấu có nhiều bài báo khoa học của đoàn viên thanh niên được đăng tải trên các tạp chí khoa học, các tài liệu hội thảo khoa học công nghệ trong nước và nước ngoài.

 

Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn Nguyễn Huy Du: Cống hiến cho sự phát triển bền vững của công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác định được vai trò, trọng trách do Đoàn Tập đoàn giao phó, Đoàn Thanh niên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã chủ động báo cáo, trình Đảng ủy, lãnh đạo công ty phê duyệt kế hoạch ĐH cũng như đề án nhân sự cho ĐH đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó, công tác nhân sự là khâu then chốt để đảm bảo bầu ra được BCH trong nhiệm kỳ mới có đủ trình độ, phẩm chất, nhiệt huyết, đam mê, khát vọng cống hiến tuổi trẻ cho sự phát triển bền vững của công ty và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định của Điều lệ Đoàn.


BCH đã tiến hành lấy ý kiến giới thiệu nhân sự từ các cơ sở Đoàn để đảm bảo tính tập trung dân chủ, nhằm có được nguồn cán bộ Đoàn trẻ đại diện cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý, điều hành của công ty. Trên cơ sở đó, BCH tiến hành họp để biểu quyết thống nhất, giới thiệu 24 cán bộ Đoàn để bầu 21 đồng chí trong BCH mới; dự kiến các nhân sự để bầu BTV và chức vụ bí thư, phó bí thư để trình Đảng ủy phê duyệt thông qua đó, làm cơ sở tiến hành ĐH.


Hướng tới ĐH Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đoàn Thanh niên BSR đã phát động các phong trào thi đua, đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, gắn liền với việc đảm bảo vận hành nhà máy tuyệt đối, an toàn, ổn định và hiệu quả. Có thể kể ra một loạt các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu như: Công trình phần việc thanh niên: “Tự kiểm tra, hiệu chuẩn, bảo dưỡng được hơn 60 thiết bị tại Phòng Quản lý chất lượng” đã tiết kiệm được khoảng 1 tỉ đồng/năm cho chi phí thuê nhà thầu cũng như nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của công ty. Công trình chăm sóc thiết bị BOC-BEC, do đoàn viên thanh niên khối sản xuất đầu mối tổ chức. Đây là công trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đảm bảo tình trạng thiết bị luôn được quản lý, giám sát và kịp thời phát hiện ra các hỏng hóc dù là nhỏ nhất, giúp luôn đảm bảo tình trạng sẵn sàng của các thiết bị, góp phần duy trì hoạt động của nhà máy tuyệt đối an toàn, ổn định. Công trình phần việc thanh niên: “Phát hiện sớm những thay đổi thông số vận hành và bảo dưỡng của thiết bị quay thông qua hệ thống Process Indicator (PI) cho các thiết bị tối quan trọng tại nhà máy lọc dầu” được thực hiện bởi Chi đoàn Bảo dưỡng 3. Giá trị làm lợi của đề tài khoảng 2,1 tỉ đồng.


Bên cạnh những công trình, phần việc thanh niên liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo an toàn, ổn định nhà máy, đoàn viên thanh niên BSR cũng tích cực triển khai các công trình đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp cho công ty. Tiêu biểu là công trình “Vườn hoa thanh niên” - công trình cấp Đoàn Khối DNTƯ. Công trình được tiến hành trong 2 năm từ 2016 đến 2017, đã huy động được sự đoàn kết, đóng góp công lao động của đông đảo đoàn viên thanh niên của toàn công ty thông qua các ngày thứ Bảy tình nguyện. Công trình có diện tích tổng cộng 5.000m2, được chính đoàn viên thanh niên BSR lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện. Dự kiến, sau khi hoàn thiện công trình sẽ là điểm nhấn, mang lại vẻ đẹp cho khuôn viên nhà máy trước dịp bảo dưỡng tổng thể lần 3.

 

Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau Nguyễn Anh Trực: Tuổi trẻ nòng cốt xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động Đoàn tại Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau có rất nhiều thuận lợi, bởi lãnh đạo cao nhất của công ty cũng trưởng thành từ môi trường Đoàn Thanh niên nên rất hiểu những vất vả khó khăn của anh em khi sinh hoạt đoàn. Vì thế, Đoàn Thanh niên nhận được sự ủng hộ cao nhất từ phía ban lãnh đạo công ty như ủng hộ về thời gian, con người và kinh phí trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, sự nhất quán trong chỉ đạo của Đảng ủy công ty đến từng chi bộ và sự đoàn kết thống nhất cao của các tổ chức chính trị xã hội trong toàn công ty cũng là một thuận lợi của thanh niên tại đơn vị.


Tuy nhiên, hoạt động Đoàn tại doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, thứ nhất là đặc điểm công việc của đoàn viên thanh niên đi làm theo ca, kíp nên có nhiều chương trình, sự kiện phải tổ chức một cách uyển chuyển. Ví dụ như: để huy động 100% đoàn viên tham gia ĐH cấp chi đoàn là điều bất khả thi, vì nhà máy vận hành 24/24 nên BCH phải linh động tổ chức họp trực tuyến. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên trong đơn vị có độ tuổi sàn sàn nhau nên đến một thời điểm nào đó, số lượng đoàn viên tại đơn vị sẽ giảm đi rất nhiều. Thứ hai, cán bộ Đoàn đa phần là kiêm nhiệm nên kỹ năng công tác cũng có phần hạn chế. Vì thế, hằng năm BCH tổ chức tập huấn cho anh em về nghiệp vụ Đoàn để bổ sung kiến thức và nhiệm kỳ cấp chi đoàn, nên năm nào cũng ĐH vất vả và nhân sự cũng thay đổi nhiều.


Để chuẩn bị cho ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, BCH đã họp và triển khai một loạt các công trình phần việc của thanh niên tại đơn vị như: Tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn tỉnh; thăm hỏi bộ đội đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối nhân dịp tết cổ truyền; xây dựng cầu giao thông nông thôn: từ 2012-2016, tổng số cầu xây dựng là 6 cây, riêng năm 2016 là 2 cây, đã khởi công 1 cây tại huyện Năm Căn vào đầu tháng 3-2017, trị giá mỗi cầu là 250 triệu, đơn vị tài trợ 200 triệu và xã đối ứng phần còn lại của công trình.


Ngoài ra, BCH Đoàn công ty cũng triển khai một số công trình thanh niên như công trình “Xử lý nước thải nhiễm Amonia bằng phương pháp đất ngập nước kiến tạo” xử lý nước thải nhiễm amo tại nhà máy Đạm Cà Mau; Tham gia nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, góp phần tiết giảm chi phí trong đơn vị. Bằng chứng là hằng năm có rất nhiều đề tài, sáng kiến của thanh niên tại đơn vị được công nhận; cải tạo khu đất trống nhà ở công vụ thành vườn cây ăn trái và hồ nuôi cá phục vụ CBCNV khu nhà hay đăng ký ngày thứ Bảy tình nguyện tổ chức cho anh em công nhân trong nhà máy lao động dọn dẹp toàn bộ hệ thống cống, rãnh trong nhà máy, tạo môi trường làm việc “Xanh - Sạch - Đẹp”.


Ngày 8 và 9-3 vừa qua, BCH Đoàn Thanh niên cũng đã tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng ĐH Đoàn Thanh niên công ty: Hội diễn văn nghệ quần chúng PVCFC lần thứ III, Hội thi ẩm thực, Giải chạy việt dã cụm Tây Nam Bộ chào mừng Tháng Thanh niên.


Và đặc biệt là Đoàn Thanh niên tại đơn vị là lực lượng nòng cốt trong việc tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị, thông qua các chương trình “7 thói quen của người thành đạt”, công trình “Thư viện PVCFC” được Đoàn Khối DNTƯ công nhận nhằm tuyên truyền văn hóa đọc sách trong đơn vị.

 

Theo PetroVietnam