Petrovietnam khắc phục mọi khó khăn, kiên định mục tiêu tăng trưởng

Quan điểm nhất quán được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) quán triệt trong toàn Tập đoàn là phải hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao dù bối cảnh thực hiện có nhiều khó khăn, thách thức, kiên định mục tiêu tăng trưởng.

Tám tháng đầu năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, biến động khó lường, lạm phát các nước mặc dù hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, xung đột địa chính trị kéo theo các lệnh trừng phạt tạo ra nhiều rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu. Trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn.

Quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; ngày 19/9/2023, Tổng Giám đốc Petrovietnam đã có Chỉ thị số 6167/CT-DKVN về việc cập nhật mục tiêu, giải pháp nhằm bảo đảm kế hoạch quản trị năm 2023.

Người lao động dầu khí luôn tăng cường các kỹ năng phối hợp trong xử lý công việc. 
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm 2023, dự báo tình hình địa chính trị, thị trường năng lượng, tài chính trong những tháng cuối năm 2023, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị thành viên Tập đoàn cần chủ động nắm bắt tình hình, nhìn nhận, đánh giá đầy đủ các vấn đề khó khăn, thách thức; khẩn trương chỉ đạo xây dựng, tổ chức quán triệt trong toàn thể cán bộ nhân viên đơn vị nghiêm túc thực hiện cập nhật mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị năm 2023; đối với các ban/văn phòng, đơn vị, nhà thầu dầu khí định kỳ rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và tổ chức triển khai kịp thời, linh hoạt các giải pháp để bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu quản trị theo từng lĩnh vực/đơn vị cụ thể.

Người lao động trên công trình khí 
Trong đó, về giải pháp nâng cao sản xuất, khối khai thác dầu khí cần có phương án, giải pháp thực hiện bảo đảm đạt mục tiêu sản lượng khai thác dầu trong nước, khai thác dầu ở nước ngoài; khối chế biến dầu khí cần có giải pháp duy trì ổn định công suất cao các nhà máy, bảo đảm an toàn, hoàn thành mục tiêu sản phẩm đạm ở mức cao nhất, hoàn thành vượt mức sản phẩm xăng, dầu, hóa dầu so với kế hoạch quản trị; khối khí, điện cần có giải pháp bảo đảm huy động khí tối đa, mở rộng thị trường tiêu thụ khí ngoài hộ điện, khả dụng của các nhà máy điện, hoàn thành cao nhất chỉ tiêu cung cấp khí, sản xuất điện so với kế hoạch quản trị.

Về giải pháp kinh doanh, tiếp tục bám sát tình hình kinh tế vĩ mô, biến động thị trường năng lượng, tài chính, tiền tệ..., trong đó tập trung: Thúc đẩy công tác tiêu thụ các sản phẩm dầu khí bảo đảm hàng tồn kho hợp lý; giữ vững thị phần hiện hữu và tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần chiếm lĩnh thị trường; tận dụng hiệu quả hạ tầng, hệ thống kinh doanh sẵn có của các đơn vị, chia sẻ thông tin, liên kết giữa các đơn vị trong toàn Tập đoàn để mở rộng thị phần kinh doanh các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn, kinh doanh dầu thô, sản phẩm dầu ở nước ngoài, kinh doanh LPG, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu phân bón sang thị trường truyền thống Campuchia, Malaysia...; các đơn vị: PVOIL, PVTrans, PETROSETCO thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường bảo đảm hoàn thành cao nhất kế hoạch doanh thu so với kế hoạch quản trị.

Về giải pháp tài chính, quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền của Tập đoàn để bảo đảm nguồn lực phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư; lành mạnh hóa tài chính; tập trung thu hồi công nợ để bảo đảm cân đối dòng tiền hoạt động trong lĩnh vực điện nói riêng và toàn Tập đoàn nói chung;

Tập trung luân chuyển dòng tiền tận dụng vốn tín dụng đối ứng, vốn lưu động để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong hoạt động SXKD. Trên cơ sở lợi ích cộng sinh, không làm gia tăng rủi ro cho các bên liên quan và bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Về giải pháp đầu tư, cần tập trung triển khai thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí: Chuỗi dự án Lô B; Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Dự án NMNĐ Nhơn Trạch III và Nhơn Trạch IV, các dự án trong lĩnh vực E&P...; phấn đấu đưa các dự án phát triển như: BK-22 vào khai thác từ ngày 23/10/2023 (sớm hơn 20 ngày so với kế hoạch); công trình BK-4A vào khai thác từ ngày 8/12/2023 (sớm hơn 23 ngày so với kế hoạch).

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng thị sát cụm cảng Hạ lưu PTSC và làm việc với PTSC vào tháng 7/2023 
Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu các đơn vị thành viên Tập đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả các chuỗi liên kết giá trị đã hình thành và đang triển khai, phải có sự trao đổi, phối hợp chủ động, tích cực trong các chuỗi; đồng thời rà soát, lựa chọn, phát triển thêm các chuỗi liên kết giá trị mới để phát huy tối đa các nguồn lực trong Tập đoàn như vật tư, nguồn nhân lực..., góp phần gia tăng doanh thu và bảo đảm thực hiện hóa chuỗi giá trị đầu tư.

PetroVietnam