Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ III (2008 - 2010)

Ngày 05/4/2008, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí đã tiến hành tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ III (2008 — 2010) tại Khách sạn Victoria.

Đến dự Đại hội, có ông Bùi Văn Vì, Phó Chủ tịch, bà Đỗ Thị Nhung, Trưởng ban nữ công, bà Cao Minh Hà, Phó Chánh Văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam, bà Trần Thị Ấu, đại diện Văn phòng Đảng ủy Khối Dầu khí tại TP. HCM, đại diện Đảng ủy, lãnh đạo và hơn 60 đại biểu đại diện cho toàn thể CBCNV và các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí.


Ông Hoàng Ngọc Minh, Chủ tịch Công đoàn đã đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua (2006 — 2008) đồng thời đưa ra dự thảo phương hướng hoạt động cho Công đoàn PV Trans trong thời gian tới. Đại diện Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Văn phòng Đảng ủy Khối Dầu khí, Đảng ủy và lãnh đạo PV Trans cũng đã đánh giá tình hình hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ II và tham gia góp ý vào dự thảo hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí trong nhiệm kỳ mới nhằm phát huy tối đa vai trò của Công đoàn hỗ trợ cho hoạt động SXKD của Tổng Công ty, đồng thời đảm bảo các nhu cầu, lợi ích chính đáng cho người lao động.

Các đoàn viên Công đoàn đại diện cho các khối văn phòng, thuyền viên PV Trans và các đơn vị thành viên đã tích cực phát biểu góp ý về bản báo cáo tổng kết cũng như đưa ra những kiến nghị thiết thực đối với hoạt động của Công đoàn PV Trans trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn PV Trans nhiệm kỳ III (2008 — 2010) bao gồm các CBCNV sau:

1. Ông Hoàng Ngọc Minh, Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty

2. Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh, Phó phòng Tổ chức - Nhân sự

3. Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh doanh — Phát triển thị trường

4. Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch Lâm thời Công đoàn Công ty VTDK Cửu Long

5. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó phòng Khai thác

6. Ông Trần Văn Luấn, Chủ tịch Lâm thời Công đoàn Công ty Gas Shipping

7. Bà Bùi Thị Cầm, Phó Giám đốc PV Trans Hà Nội

8. Ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Giám đốc PV Trans Vũng Tàu

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã họp và thống nhất bầu ông Hoàng Ngọc Minh làm Chủ tịch và bà Đỗ Thị Ngọc Thanh làm Phó Chủ tịch Công đoàn PV Trans.

Đại hội cũng đã bầu chọn Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ IV gồm:

- Đại biểu chính thức:

1. Ông Đỗ Văn Liên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Trans

2. Ông Đào Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên PV Trans Hà Nội

3. Ông Hoàng Ngọc Minh, Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty

- Đại biểu dự bị: ông Nguyễn Huy Dũng, chuyên viên Phòng Kỹ thuật - Vật tư.

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 17h15 cùng ngày, với sự nhất trí thông qua bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II, phương hướng nhiệm vụ BCH nhiệm kỳ III và sự cam kết của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, phong trào do cấp trên đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho toàn thể CBCNV đồng thời phấn đấu hoàn thành vượt mức mọi kế hoạch được giao, nỗ lực vươn lên trở thành một Tổng Công ty mạnh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam./.