Bảo lãnh tín dụng cho dự án đóng mới 03 tàu Aframax

Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí, CITI Group và Tổ chức bảo hiểm hỗ trợ xuất nhập khẩu Nhật Bản (NEXI) đã diễn ra tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

Vừa qua, buổi họp cấp cao giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam , PV Trans, Theo tinh thần cuộc họp, Tập đoàn dầu khí Việt Nam cùng với NEXI chấp thuận về mặt nguyên tắc bảo lãnh cho khoản tín dụng của CITI Group và PV Trans đối với dự án đóng mới 03 tàu dầu thô Aframax do Vinashin Shipyard thực hiện trị giá 220 triệu USD. Đây là dự án trọng điểm của PV Trans trong việc phát triển đội tàu đáp ứng nhu cầu vận chuyển cho nhà máy lọc dầu Dung Quất. 03 tàu Aframax này sẽ do Công ty Cổ phần Vận tải Thái Bình Dương - một đơn vị thành viên của PV Trans - sở hữu và khai thác.

Hợp đồng tín dụng nêu trên đánh dấu bước đầu của sự hợp tác dài hạn giữa Petrovietnam, PV Trans, NEXI và CITI Group.