Công đoàn PV Trans cấp phát khẩu trang cho người lao động

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, các khuyến cáo của Bộ Y Tế và các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch Covid-19, thường xuyên đôn đốc các Công đoàn cơ sở quan tâm, tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên công đoàn về diễn biến của dịch bệnh đồng thời đẩy mạnh các biện pháp phòng bệnh tại cơ sở.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch trong đoàn viên, CNVCLĐ, Công đoàn Tổng công ty đã trích gần 100 triệu đồng cùng với 42 triệu đồng hỗ trợ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam mua trên 10.000 khẩu trang vải khoáng giọt bắn và kháng khẩn 3 lớp phát cho toàn thể CBCNV-NLĐ của Tổng công ty để phòng chống dịch. 


 


 


 


 Công đoàn Tổng công ty trao tặng khẩu trang cho đại diện các Công đoàn cơ sở

Cùng chung tay với người lao động phòng chống dịch bệnh, trong thời gian tới Công đoàn Tổng công ty cùng các Công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch, nâng cao nhận thức cho toàn thể đoàn viên Công đoàn, người lao động không chủ quan khi dịch bệnh ở Việt Nam tuy đã được khống chế nhưng ở các nước lân cận dịch bệnh vẫn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, đồng thời  có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.


Thúc Hiếu