ĐHCĐ PVTrans: Sau lãi lớn năm 2019, lên kế hoạch thận trọng 2020

(ĐTCK) Sáng ngày 25/6/2020, Tổng CTCP Vận tải dầu khí (Mã chứng khoán: PVT - sàn HOSE) đã tổ chức đại hội cổ đông năm 2020.

Năm 2019 vượt xa kế hoạch kinh doanh

Báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo PVTrans cho biết, trong năm 2019, Công ty ghi nhận tổng doanh thu là 8.047 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 146% và 205% kế hoạch năm. Về cơ cấu doanh thu, tỷ trọng doanh thu dịch vụ vận tải tăng từ 57% lên 61%, trong khi đó tỷ trọng lợi nhuận dịch vụ vận tải tăng từ 69% lên 71% so với năm 2018.

Với mảng dịch vụ vận tải, PVTrans tiếp tục giữ vững vị trí là doanh nghiệp vận tải hàng lỏng số 1 Việt Nam. Trong năm đã thực hiện vận chuyển 1.664 chuyến hàng các loại, bao gồm 6,6 triệu tấn dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất; 2,4 triệu tấn dầu thô bằng tàu cho Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn từ Kuwait về; hơn 2,2 triệu tấn dầu sản phẩm, 1,4 triệu tấn LPG.

PVTrans tiếp tục duy trì 100% thị phần vận tải dầu thô và LPG trong nước, chiếm khoảng 30% thị phần vận tải xăng dầu tại thị trường nội địa.

Trong năm, doanh nghiệp tiếp tục đưa vào khai thác trên thị trường quốc tế với 2/4 tàu dầu thô, 10/12 tàu sản phẩm/hoá chất, 9/14 tàu LPG, 2.2 tàu hàng rời đang hoạt đông trên khắp thế giới từ châu Á, Trung Đông đến Bắc Mỹ, châu Úc và Tây Phi. Hiện tại, 70% đội tàu của doanh nghiệp thường xuyên hoạt động tại thị trường quốc tế với các hình thức cho thuê đa dạng.

Với mảng vận tải hàng rời, trong năm 2019, doanh nghiệp tiếp tục phát triển dịch vụ vận tải than quốc tế song song với việc chuẩn bị phương tiện cho các dự án nhiệt than Sông Hậu 1, Long Phú 1 và một số dự án khác.

Về công tác đầu tư, trong năm 2019, công ty mẹ đã nhận tàu PVT Aurora tháng 11/2019, các đơn vị thành viên nhận 6 tàu. Với đội tàu mời, doanh nghiệp đang dần cung cấp dịch vụ đối với khách tầm 3 sao, từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ.

Kế hoạch năm 2020 thận trọng

HĐQT PVT trình cổ đông kế hoạch 2020 với tổng doanh thu 6.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 433 tỷ đồng, giảm 23% về doanh thu và hơn 47% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2019.

Được biết, trong quý 1/2020, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận 89,3 tỷ đồng, hoàn thành 20,6% kế hoạch năm. PVTrans cho biết, trong quý đầu năm, Tổng công ty đã trích chi phí sửa chữa lớn tàu dầu thô để chuẩn bị lên đà vào quý II/2020.