NHẬT VIỆT TRANS TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019 & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chiều ngày 21-12, tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh  năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và hội nghị người lao động.

Đến dự Hội nghị có ông Phạm Việt Anh – Bí thư Đảng ủy/Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVTrans, Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PVTrans cùng các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, ban điều hành, đại diện công đoàn Tổng công ty và các Ông/Bà là Trưởng/Phó các Ban chức năng của Tổng công ty. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và 55 đại biểu đại diện cho 200 CBCNV công ty Nhật Việt Trans tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của ban điều hành, năm 2018 Nhật Việt Trans đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch đề ra với doanh thu: 776 tỷ đồng/ đạt 107% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 70,78 tỷ đồng/ đạt 118% so với kế hoạch. Trong năm 2018, công ty đã đầu tư 03 tàu LPG, tiếp nhận & quản lý khai thác tàu PVT Sapphire – là tàu supramax do Tổng công ty đầu tư và hiện đang đàm phán để ký MOA đầu tư 01 tàu LPG dưới 10 tuổi vào đầu năm 2019. Công ty đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng vào cuối năm 2018 nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn của các cổ đông. Để có được những kết quả khả quan trên cũng là nhờ vào sự quan tâm sát sao và chỉ đạo kịp thời từ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí; sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của các khách hàng như công ty Gasshipping, Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas), Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí (PV Gas Trading), công ty Fgas, Sellen Gas, Venus Gas và rất nhiều các đối tác quốc tế.

Đại diện công đoàn đã trình bày các báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2019 và tình hình thực hiện HĐLĐ, thỏa ước lao động, nội quy, quy định, quy chế của Công ty; Tình hình khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Công ty; Điều kiện làm việc và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc của CBCNV Công ty... Hội nghị đã tiến hành bầu lựa chọn đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2019. 

Tại Hội nghị, đại diện Người lao động thuộc các phòng chức năng và đại diện Người lao động thuộc khối thuyền viên Công ty đã trình bày tham luận về nhiệm vụ đầu mối BSR & các giải pháp để đảm bảo hài hòa lợi ích chung trong toàn đội tàu LPG của Tổng công ty, công tác phát triển tàu hàng rời, công tác quản lý kỹ thuật, công tác thu xếp vốn, công tác quản lý an toàn – thuyền viên theo xu hướng số hóa nhằm phù hợp với cách mạng công nghệ 4.0, những trăn trở và quyết tâm của đội ngũ thuyền viên/ kiểm toán nội bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Phạm Việt Anh – Tổng Giám đốc Tổng công ty ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của lãnh đạo, tập thể CBCNV Công ty NVTrans trong năm 2018 đã đóng góp vào thành tích chung của Tổng công ty. Tổng giám đốc cũng biểu dương ý chí và quyết tâm vượt khó của tập thể CB-CNV NVTrans, ông cũng đặt niềm tin vào khả năng thực hiện kế hoạch năm 2019 của NVTrans.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, Ông Nguyễn Hồng Hiệp, Giám đốc NVTrans đã cảm ơn và tiếp thu những chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty và cam kết sẽ cùng HĐQT/ Ban điều hành Công ty vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong năm 2019 để từng bước hoàn thành nhiệm vụ do Tổng công ty giao, đưa NVTrans trở thành công ty vận tải LPG và hàng rời có thương hiệu mạnh trong thời gian tới.

Cũng trong hội nghị, NVTrans đã được trao quyết định khen thưởng và tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2018.

 

 Hội nghị tổng kết tình hình SXKD năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 và hội nghị người lao động của NVTrans đã thành công tốt đẹp trong không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở, chân thành. Hội nghị cũng là dịp để các cấp lãnh đạo, quản lý gắn kết với nhau hơn và nhất quán phương hướng điều hành, phối hợp trong tác nghiệp. Với năng lực của đội ngũ lãnh đạo cùng sự đoàn kết đồng lòng của tập thể CBNV, chắc chắn NVtrasn sẽ gặt hái nhiều thành công mới trong năm 2019.


NVTrans