PV Trans đầu tư trên 1 tỷ USD cho nhiều dự án mới

Hanoinet- Công ty cổ phần vận tải dầu khí (PV Trans) thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, đã thông qua chiến lược đầu tư giai đoạn 2007 - 2010 với 6 dự án lớn có tổng vốn đầu tư dự kiến 1 tỷ 123 triệu USD

Trong đó, dự án lớn nhất đóng mới 3 tàu chở dầu 105.000 tấn ký với Vinashin, bổ sung vào đội tàu 2 chiếc 100.000 tấn hiện có để tăng nhanh năng lực vận tải của Công ty đáp ứng nhu cầu đòi hỏi mới khi nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động vào năm 2009 và những nhà máy lọc dầu khác đi vào hoạt động trong những năm tiếp theo, với số vốn 210 triệu USD; dự án xây dựng đội tàu vận tải 7 chiếc có trọng tải từ 5.000 tấn tới 50.000 tấn để chuyên chở sản phẩm dầu và hoá chất, với số vốn 244 triệu USD ; dự án khu cảng dịch vụ và khu dịch vụ, Khu bảo thuế và Khu dịch vụ văn phòng tại khu kinh tế Dung Quất, 152 triệu USD và một số dự án khác thuộc các lĩnh vực bất động sản và đầu tư khác nhằm đa dạng hoá và nâng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Để thực hiện những dự án này PV Trans đã tìm được những đối tác cùng thực hiện dự án chủ yếu là từ các công ty trong nước, phần còn lại sẽ huy động từ công chúng thông qua thị trường chứng khoán.