PVTrans đạt thành tích tại liên hoan nghệ thuật khu vực phía Nam

Thực hiện kế hoạch số 339/KH-CĐDK và Thông báo số 407/CĐDK – TGNC của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2023 -2028), hướng đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng thời góp phần thể hiện văn hóa PVTrans đến với các đơn vị trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, vừa qua, tại Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh Bà rịa Vũng tàu, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát những người đi tìm lửa” lần thứ VII năm 2023.

Tham dự Liên hoan có hơn 500 diễn viên đến từ 17 đội nghệ thuật quần chúng của các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã tham gia biểu diễn liên tục 03 tiết mục trong tổng thể 39 tiết mục của toàn chương trình và đạt 02 giải thưởng từ Ban tổ chức: Giải thưởng cho “Chương trình nghệ thuật ấn tượng” và giải thưởng “Đơn vị có nhiều diễn viên tham gia nhất”.


 
 
 
 
 
Liên hoan nghệ thuật “Tiếng hát những người đi tìm lửa” là hoạt động truyền thống, tiêu biểu của ngành Dầu khí, được tổ chức hàng năm. Chương trình không chỉ là nơi giao lưu âm nhạc nghệ thuật mà còn là cơ hội để thể hiện khát vọng vươn lên, cơ hội giao lưu, học hỏi, đoàn kết, gắn bó của những người lao động dầu khí, các đơn vị thành viên của Tập đoàn. Đồng thời, chương trình truyền đi những thông điệp, hình ảnh đẹp của ngành, của các đơn vị đến với cộng đồng, ca ngợi tinh thần, ý chí, khát vọng của người dầu khí, qua đó phát triển và thấm nhuần văn hóa dầu khí trong mỗi người lao động.

Tuấn Anh