PVTrans lọt Top 3 Mid Cap có hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2023

Tại Lễ vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2023 diễn ra ngày 28/9/2023, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán PVT) được xướng danh trong Top 3 Mid Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2023. Đây là giải thưởng uy tín thường niên do Vietstock hiệp hội VAFE và báo FILI đồng tổ chức từ năm 2011 đến nay, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết được các định chế tài chính và nhà đầu tư đánh giá cao về hoạt động IR.

Trải qua quá trình bình chọn, đánh giá trên nhiều phương diện, lần đầu tiên PVTrans xuất sắc được vinh danh tại hạng mục giải thưởng này, thể hiện định hướng IR đúng đắn cũng như nỗ lực không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động IR của PVTrans với nhà đầu tư và các định chế tài chính.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác IR, Ban Lãnh đạo PVTrans đặc biệt quan tâm, chú trọng phát triển hoạt động IR, coi đây không chỉ là tuân thủ quy định về công bố thông tin mà còn là truyền tải thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đến nhà đầu tư và cộng đồng tài chính, góp phần nâng cao tính minh bạch, khẳng định giá trị doanh nghiệp và tối đa hóa lợi ích cổ đông. 

Với định hướng và chiến lược rõ ràng, các hoạt động IR của PVTrans thể hiện tính nhất quán, chuyên nghiệp và bài bản trên các kênh truyền thông. Trong những năm qua, ngoài cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên là kênh trao đổi chính thức giữa doanh nghiệp và cổ đông/nhà đầu tư, PVTrans đã tích cực gặp gỡ, trao đổi với nhà đầu tư và các định chế tài chính trực tiếp tại văn phòng PVTrans hoặc trực tuyến (online). Định kỳ, PVTrans cũng thường xuyên tham gia các buổi công bố kết quả kinh doanh hàng quý (Earning Call) hay các sự kiện hội thảo, hội nghị nhà đầu tư (Investor Conference) do các công ty chứng khoán tổ chức, qua đó giới thiệu về các cơ hội đầu tư cũng như tiềm năng của PVTrans đến đông đảo các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Bên cạnh đó, website chính thức của PVTrans (www.pvtrans.com) cũng được tập trung đầu tư và thường xuyên truyền tải thông tin cập nhật, đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin và đáp ứng tốt nhu cầu tìm hiểu thông tin của nhà đầu tư. 

Những biến động nhanh chóng về kinh tế vĩ mô và thị trường vận tải biển thời gian qua đòi hỏi đội ngũ IR PVTrans phải liên tục theo dõi xu hướng thị trường để đánh giá, dự báo và qua đó, cập nhật về triển vọng thị trường, chiến lược, kế hoạch phát triển, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của PVTrans một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời tới nhà đầu tư, góp phần giữ vững vị thế về giá trị vốn hóa cũng như hiệu quả đầu tư của cổ phiếu PVT. 

Trong chiến lược phát triển dài hạn, vượt ra ngoài mục tiêu tăng trưởng về lợi nhuận và tối đa hóa các giá trị đem lại cho cổ đông, PVTrans còn nỗ lực cân bằng các yếu tố môi trường - xã hội - quản trị (ESG), chung tay vì một tương lai bền vững. Với vai trò là một phần không thể tách rời của quản trị doanh nghiệp, hoạt động IR tại PVTrans định hướng sẽ được chuẩn hóa hơn nữa, hướng tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, từng bước nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, chuẩn bị tốt cơ hội đón đầu các dòng vốn ngoại, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình chờ được nâng hạng. 

PVTrans