PVTRANS thành lập Công ty Vận tải Sản phẩm dầu

Thực hiện chiến lược phát triển và đa dạng hoá các loại hình vận tải của Tổng Công ty, PVTrans đã thành lập Công ty CP Vận tải Xăng dầu Phương Nam (PVTrans Petro) với sự tham gia góp vốn của các cổ đông trong và ngoài Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bao gồm PVTrans (51%), Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí (PVI - 10%), Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC - 10%), Công ty CP Đầu tư Tài chính công đoàn Dầu khí (PVFI - 5%) và Công ty Scomi Marine, Malaysia (20%).

Tàu vận tải sản phẩm dầu

Công ty PVTrans Petro là công ty thành viên thứ 7 của Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí và đã chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 4/2008 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103009978 ngày 11/4/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là vận tải sản phẩm dầu.

Ngay sau khi thành lập, PVTrans Petro đã ký hợp đồng nhận chuyển giao dự án mua 01 tàu chở sản phẩm dầu trọng tải 45.000 - DWT từ Công ty mẹ - PVTrans và đang gấp rút hoàn tất các thủ tục mua tàu. Dự kiến Công ty sẽ nhận tàu trong tháng 5/2008 và đưa vào tàu khai thác, chính thức đặt chân vào thị trường vận tải sản phẩm dầu trong khu vực và thế giới