Công đoàn Hóa chất ngành Dầu khí Hàn Quốc thăm và làm việc với Công đoàn PVTrans

Giao lưu về kinh nghiệm, chia sẻ các thông tin hữu ích để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, ngày 24/11/2023 tại trụ sở Tổng công ty PVTrans, Công đoàn Hóa chất ngành Dầu khí Hàn Quốc (FKCUOSC) đã có buổi trao đổi với Công đoàn PVTrans.

Công đoàn PVTrans tổ chức “Đêm hội Trăng rằm 2023”

Tết Trung thu không chỉ đơn thuần là một ngày để trẻ em vui chơi, mà còn là một ngày quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt. Đây là dịp để khơi dậy tình cảm gia đình và tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ. Qua Trung thu, mọi người cùng nhìn lại quá khứ, đón nhận tương lai và trân trọng những giá trị gia đình, tình yêu và sự đoàn kết.

CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM: Không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Đồng hành với Tập đoàn trong hành trình để văn hóa thấm sâu vào mỗi người lao động ngành Dầu khí và nhằm tạo cơ hội cho đoàn viên, người lao động vừa là chủ thể hưởng thụ các giá trị văn hóa, vừa là chủ thể sáng tạo văn hóa, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai mô hình “Tuần lễ Văn hóa Dầu khí” trong suốt 3 nhiệm kỳ qua với nhiều hoạt động góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa những định hướng về phát triển con người và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Đồng hành cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững

“Đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chuyên nghiệp, tập trung chăm lo, nâng cao phúc lợi đoàn viên, tạo động lực cho người lao động Dầu khí phát huy trí tuệ, khát vọng, chuyên nghiệp, sáng tạo, nghĩa tình, góp phần cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành Tập đoàn Năng lượng hàng đầu quốc gia và khu vực”. Đó là mục tiêu đặt ra của Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong Đại hội lần thứ VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.