Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015, Hội nghị điển hình tiên tiến và Hội nghị người lao động năm 2015 Tổng Công ty cổ phần Vận tải

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi đón mừng năm mới, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2014, triển khai thực hiện kế hoạch năm2015, Hội nghị điển hình tiên tiến và Hội nghị người lao động 2015.

Năm thành công nhất của PVTrans

Năm 2014 được đánh giá là năm thành công nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) qua 12 năm thành lập.